World Cup Final 2004 Men Bar: 1. Valeri Goncharov, 2. Isao Yoneda 9.662, 3. Vlasios Maras 9.650.
4.Aljaz Pegan 9.637. 5.Yernar Yerimbetov 9.637 6.Takehiro Kashima 9.625 7.Phillip Rizzo 9.225 8.Qin Xiao 8.20
BACK TO WORLD CUP INDEX

BACK TO INDEX
BACK TO OLYMPIC INDEXValerei Goncharov
 

Aijaz Pegan
 

Valerei Goncharov
 

Aijaz Pegan

Aijaz Pegan
 

Qin Xiao
 

Qin Xiao
 

Phillippe Rizzo

Isao Yoneda
 

Vlasios Maras
 

Viasios Maras
 

Aijaz Pegan

Valerei Goncharov
 

Takehiro Kashima
 

Valerei Goncharov