Thiais 2005

GALLERY 4


BACK TO INDEX
BACK TO OLYMPIC INDEX

Gallery 1 Gallery 2 Gallery 3 Gallery 5 Gallery 6
Dominika Cervenkova
 

Irina Chaschina
 

Irina Chaschina
 

Irina Chaschina

Ira always had this melancholic expression in her face throughout the training.
 


 


 

Irina Chaschina


 


 


 

Irina Chaschina

Anna Bessonova
 

Anna Bessonova
 

Anna Bessonova
 

"
 

Inna Zhukova
 

Dinara Gimatova
 

Simona Peycheva


Irina Chaschina
 

Irina Chaschina
 

Irina Chaschina
 

 

Iryna Kovalchuk
 

Iryna Kovalchuk
 

Iryna Kovalchuk


Juliana Semenova
 

Anna Bessonova
 

Anna bessonova
 
Irina Chaschina
 


 


 

 

Dominka Cervenkova
 

Yidan Ding
 

Anna Bessonova


Nathalie Fauquette>
 

Dinara Gimatova
 

Iryna Kovalchuk
 

Heather Mann


Yukari Murata
 

Alexandra Orlando
 

Simona Peycheva
 

Maria Ringinen


Dominika cervenkova
 

Darja Stolbin
 

Vera Sessina
 

Aliya Yussupova

Gallery 1 Gallery 2 Gallery 3 Gallery 5 Gallery 6


NEXT PAGE=>>