Deriugina World Cup 2007 : Senior and Junior Rhythmic Gymnastics

Gallery 2


BACK TO INDEX

Gallery 1 Gallery 3 Gallery 4 Gallery 5 Gallery 6


NEXT PAGE=>>
Darya Kushnerova
 

Anna Bessonova
 

Natalya Godunko
 

Natalya Godunko

Marina Shpekth
 

Marina Shpekth
 

Tamara Yerofeeva
 

Tamara Yerofeeva

Eugenia Kanaeva
 

Eugenia Kanaeva
 

Irina Kovalchuk
 

Elena Levitskaya UKR

Olga Sganzela ITA
 

Natalya Godunko
 

Anna Bessonova
 

Anna Bessonova


Albina Deriugina
"
 

Gala firework display
 

Gala
 

Godunko, Bessonova and Kovalchuk


Gallery 1 Gallery 3 Gallery 4 Gallery 5 Gallery 6


NEXT PAGE=>>